Kierowca w Niemczech a milog

milog Poznań

Polscy przewoźnicy nie są zadowoleni. Jeśli ich kursy muszą odbywać się na terenie Niemiec, płacą oni swoim kierowcom dużo większe stawki niż krajowe. Taką ewidencją, a dokładnie milog Poznań, czyli minimalną stawką godzinową za pracę w Niemczech zajmują się firmy dokonujące rozliczeń czasu pracy kierowców. Ich uwadze praca kierowców poza terenem Polski nie umknie uwadze. W tym wypadku mamy do czynienia z certyfikowaną okręgową stacją kontroli pojazdów, która dobrze zna się na obowiązujących przepisach nie tylko tych naszych polskich, ale tych poza naszymi granicami. W tej kwestii jak na razie nic nie da się zrobić. Takie są przepisy, których nie da się ominąć. Zadowoleni są jedynie kierowcy, że na kursach do Niemiec i pracy tam mogą skorzystać i wyjść na tym nawet bardzo dobrze. Cóż jeśli coraz więcej firm zaczyna źle prosperować czy też wręcz upadać, a szara strefa zaczyna rozrastać się tu na potęgę. W przyszłym roku może być jeszcze gorzej, inne kraje też chcą wprowadzić milog.